paylaş

Top Youtube kanallar

rütbəYouTuberabunəçilərvideo viewsvideo countkateqoriyabaşladı
1 POPS KidsPOPS Kids 9,890,000 9,631,855,497 7,195 Music 2014
2 Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIAKênh Thiếu Nhi - BHMEDIA 6,190,000 4,367,957,012 6,080 Film & Animation 2014
3 Thơ NguyễnThơ Nguyễn 6,970,000 4,298,712,170 907 Entertainment 2016
4 FAP TVFAP TV 10,500,000 4,096,266,683 454 Comedy 2014
5 DIEN QUAN Comedy / HàiDIEN QUAN Comedy / Hài 5,260,000 3,434,330,460 3,559 Entertainment 2014
6 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIALĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 5,520,000 3,342,630,985 7,496 Entertainment 2014
7 HTV EntertainmentHTV Entertainment 5,720,000 3,268,039,054 13,109 Entertainment 2014
8 KN ChannelKN Channel 5,350,000 3,237,136,505 780 Entertainment 2014
9 Kid StudioKid Studio 5,810,000 2,992,769,759 978 Entertainment 2015
10 BIBI TVBIBI TV 3,360,000 2,943,063,448 793 Entertainment 2011
11 Ghiền Mì GõGhiền Mì Gõ 5,330,000 2,923,361,318 601 Entertainment 2015
12 Vie Channel - HTV2Vie Channel - HTV2 6,410,000 2,861,828,020 6,353 Film & Animation 2012
13 NhacPro TubeNhacPro Tube 4,660,000 2,647,862,076 476 Music 2015
14 CreativeKidsCreativeKids 0 2,640,823,902 820 Entertainment 2015
15 MCVMediaMCVMedia 2,410,000 2,554,172,848 10,183 Film & Animation 2013

Top Youtube kanallar - ətraflı stats

rütbəYouTuberabunəçilər/ilVideo views/ilVideo count/il
1 POPS KidsPOPS Kids 1,978,000 1,926,371,099 1,439
2 Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIAKênh Thiếu Nhi - BHMEDIA 1,238,000 873,591,402 1,216
3 Thơ NguyễnThơ Nguyễn 2,323,333 1,432,904,056 302
4 FAP TVFAP TV 2,100,000 819,253,336 90
5 DIEN QUAN Comedy / HàiDIEN QUAN Comedy / Hài 1,052,000 686,866,092 711
6 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIALĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 1,104,000 668,526,197 1,499
7 HTV EntertainmentHTV Entertainment 1,144,000 653,607,810 2,621
8 KN ChannelKN Channel 1,070,000 647,427,301 156
9 Kid StudioKid Studio 1,452,500 748,192,439 244
10 BIBI TVBIBI TV 420,000 367,882,931 99
11 Ghiền Mì GõGhiền Mì Gõ 1,332,500 730,840,329 150
12 Vie Channel - HTV2Vie Channel - HTV2 915,714 408,832,574 907
13 NhacPro TubeNhacPro Tube 1,165,000 661,965,519 119
14 CreativeKidsCreativeKids 0 660,205,975 205
15 MCVMediaMCVMedia 401,666 425,695,474 1,697