paylaş

Top Youtube kanallar

rütbəYouTuberabunəçilərvideo viewsvideo countkateqoriyabaşladı
1 POPS KidsPOPS Kids 12,200,000 12,309,650,149 7,392 Music 2014
2 Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIAKênh Thiếu Nhi - BHMEDIA 7,980,000 6,265,753,498 6,923 Film & Animation 2014
3 Thơ NguyễnThơ Nguyễn 8,220,000 5,568,174,915 1,088 Entertainment 2016
4 FAP TVFAP TV 11,700,000 4,264,842,259 492 Comedy 2014
5 KN ChannelKN Channel 5,940,000 3,913,055,498 816 Entertainment 2014
6 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIALĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 6,360,000 3,807,587,994 7,725 Entertainment 2014
7 DIEN QUAN Comedy / HàiDIEN QUAN Comedy / Hài 5,630,000 3,609,708,884 3,725 Entertainment 2014
8 BIBI TVBIBI TV 3,940,000 3,590,661,302 761 Entertainment 2011
9 Ghiền Mì GõGhiền Mì Gõ 5,920,000 3,395,541,079 674 Entertainment 2015
10 CreativeKidsCreativeKids 0 3,160,562,836 882 Entertainment 2015
11 THVL PhimTHVL Phim 3,250,000 3,132,041,550 14,688 Film & Animation 2016
12 BabyBus - Nhạc thiếu nhiBabyBus - Nhạc thiếu nhi 4,130,000 3,037,485,280 280 Education 2019
13 HTV EntertainmentHTV Entertainment 6,160,000 2,973,952,008 12,881 Entertainment 2014
14 Vie Channel - HTV2Vie Channel - HTV2 7,320,000 2,971,124,143 6,065 Film & Animation 2012
15 KÊNH VTC1KÊNH VTC1 2,680,000 2,965,930,632 49,162 Education 2013

Top Youtube kanallar - ətraflı stats

rütbəYouTuberabunəçilər/ilVideo views/ilVideo count/il
1 POPS KidsPOPS Kids 2,033,333 2,051,608,358 1,232
2 Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIAKênh Thiếu Nhi - BHMEDIA 1,330,000 1,044,292,249 1,153
3 Thơ NguyễnThơ Nguyễn 2,055,000 1,392,043,728 272
4 FAP TVFAP TV 1,950,000 710,807,043 82
5 KN ChannelKN Channel 990,000 652,175,916 136
6 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIALĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 1,060,000 634,597,999 1,287
7 DIEN QUAN Comedy / HàiDIEN QUAN Comedy / Hài 938,333 601,618,147 620
8 BIBI TVBIBI TV 437,777 398,962,366 84
9 Ghiền Mì GõGhiền Mì Gõ 1,184,000 679,108,215 134
10 CreativeKidsCreativeKids 0 632,112,567 176
11 THVL PhimTHVL Phim 812,500 783,010,387 3,672
12 BabyBus - Nhạc thiếu nhiBabyBus - Nhạc thiếu nhi 4,130,000 3,037,485,280 280
13 HTV EntertainmentHTV Entertainment 1,026,666 495,658,668 2,146
14 Vie Channel - HTV2Vie Channel - HTV2 915,000 371,390,517 758
15 KÊNH VTC1KÊNH VTC1 382,857 423,704,376 7,023