paylaş

Top Youtube kanallar

rütbəYouTuberabunəçilərvideo viewsvideo countkateqoriyabaşladı
1 POPS KidsPOPS Kids 8,976,743 8,537,197,529 6,622 Music 2014
2 Thơ NguyễnThơ Nguyễn 6,599,101 3,956,867,551 833 Entertainment 2016
3 FAP TVFAP TV 9,796,980 3,793,137,679 426 Comedy 2014
4 Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIAKênh Thiếu Nhi - BHMEDIA 5,316,407 3,694,214,167 5,769 Film & Animation 2014
5 DIEN QUAN Comedy / HàiDIEN QUAN Comedy / Hài 4,626,737 3,142,435,719 3,324 Entertainment 2014
6 KN ChannelKN Channel 5,115,382 3,117,829,984 775 Entertainment 2014
7 HTV EntertainmentHTV Entertainment 5,375,666 3,010,979,018 12,359 Entertainment 2014
8 Kid StudioKid Studio 5,759,008 2,998,650,645 1,218 Entertainment 2015
9 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIALĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 5,059,793 2,976,783,372 7,152 Entertainment 2014
10 Vie Channel - HTV2Vie Channel - HTV2 6,091,773 2,719,803,411 6,228 Film & Animation 2012
11 Ghiền Mì GõGhiền Mì Gõ 4,978,303 2,673,868,381 504 Entertainment 2015
12 NhacPro TubeNhacPro Tube 4,541,393 2,563,898,971 457 Music 2015
13 BIBI TVBIBI TV 3,063,176 2,549,973,105 682 Entertainment 2011
14 MCVMediaMCVMedia 2,303,788 2,521,644,987 10,042 Film & Animation 2013
15 YEAH1 MUSICYEAH1 MUSIC 2,536,625 2,445,090,281 4,035 Music 2014

Top Youtube kanallar - ətraflı stats

rütbəYouTuberabunəçilər/ilVideo views/ilVideo count/il
1 POPS KidsPOPS Kids 1,795,348 1,707,439,505 1,324
2 Thơ NguyễnThơ Nguyễn 2,199,700 1,318,955,850 277
3 FAP TVFAP TV 1,959,396 758,627,535 85
4 Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIAKênh Thiếu Nhi - BHMEDIA 1,063,281 738,842,833 1,153
5 DIEN QUAN Comedy / HàiDIEN QUAN Comedy / Hài 925,347 628,487,143 664
6 KN ChannelKN Channel 1,023,076 623,565,996 155
7 HTV EntertainmentHTV Entertainment 1,075,133 602,195,803 2,471
8 Kid StudioKid Studio 1,439,752 749,662,661 304
9 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIALĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 1,011,958 595,356,674 1,430
10 Vie Channel - HTV2Vie Channel - HTV2 870,253 388,543,344 889
11 Ghiền Mì GõGhiền Mì Gõ 1,244,575 668,467,095 126
12 NhacPro TubeNhacPro Tube 1,135,348 640,974,742 114
13 BIBI TVBIBI TV 382,897 318,746,638 85
14 MCVMediaMCVMedia 383,964 420,274,164 1,673
15 YEAH1 MUSICYEAH1 MUSIC 507,325 489,018,056 807